11. Kurz CHELEPO Praha - jednodenní účast

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Lektorský tým

//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Lenka Lišková
Absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie.
Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Radka Vokurková
Absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie.
Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Martina Dobšáková
Absolventka SPŠCH chemik-technolog, MZLU v Brně obor Odpadové hospodářství.
www.infobl.cz

Harmonogram kurzu

1. DEN

ČasProgramPřednášející
8:45 - 9:15Prezence účastníků, zahájení-
9:20 - 10:20Aktuality v legislativě chemických látek a směsíIng. Lenka Lišková
10:20 - 11:20Jak poznat formát bezpečnostního listu platný k 1.1.2023Ing. Martina Dobšáková
11:20 - 12:00Nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLPIng. Radka Vokurková
12:00 - 13:30Přestávka na oběd-
13:30 - 14:00Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek a směsíRNDr. Oldřich Jarolím
14:00 - 15:00 Povinnosti formulátorů (výrobců směsí) spojené s expozičními scénářiIng. Lenka Lišková
15:20 - 16:20 Povinnosti při uvádění detergentů na trhIng. Martina Dobšáková
16:20 - 17:00Diskuze-
19:00Přátelské posezení-

Místo kurzu

Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha 6 www.centrum-krystal.cz
Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám, při rezervaci uvádějte AKCE CHELEPO.
Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.


Registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím níže umístěného formuláře. Tato přihláška je závazná!

Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4 000,- Kč včetně 21% DPH

Přihláška

Fakturační údaje


Účastníci


30

Květen 2023

9:00 - 17:00

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading