13. Kurz CHELEPO Brno - jednodenní účast

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Lektorský tým

//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Lenka Jirátová (Lišková)
Absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie.
Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Radka Vokurková
Absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie.
Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).


//gallery.chemeleoni.cz/prednasejici/unknow.jpgIng. Martina Dobšáková
Absolventka SPŠCH chemik-technolog, MZLU v Brně obor Odpadové hospodářství.
Od roku 2004 - 2016 odborný poradce ve společnosti EKOLINE s.r.o. Brno, DEKRA, a.s., poté samostatná odborně způsobilá osoba pro tvorbu bezpečnostních listů, 20-leté zkušenosti s poradenstvím v problematice chemických látek a směsí, REACH , CLP, detergentů – čisticích prostředků, biocidů, klasifikací a značení hnojiv a rostlinolékařských přípravků, pyrotechniky, ale také předmětů a směsí ve zvláštním obalu. Poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR.

Harmonogram kurzu

2. DEN

ČasProgramPřednášející
9:00 - 9:30Návrh změny nařízení o detergentech, co nás čeká?Ing. Martina Dobšáková – CHEMELEONI s.r.o.
9:30 - 9:45Navrhovaná směrnice o omezení „EKO“ tvrzení na výrobcíchIng. Martina Dobšáková – CHEMELEONI s.r.o.
10:00 - 11:45Zpracování „povinné dokumentace“ – tvorba provozně manipulačních řádů pro chemickou laboratoř, sklad s chemikáliemi, pracoviště s chemikáliemiIng. Jiří Kamenec
11:45 - 12:45Přestávka na oběd-
12:45 - 13:30Diskuze-
14:00Ukončení-

Místo kurzu

Konferenční sál hotelu Vista, Hudcova 250/72, Brno 62100 www.vista-hotel.cz
Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.

Registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím níže umístěného formuláře. Tato přihláška je závazná!

Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4 356,- Kč včetně 21% DPH

Fakturační údaje


Účastníci


23

Květen 2024

9:00 - 14:00

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading