Služby

Pro naše klienty provádíme a zajišťujeme následující služby:

REACH

Bezpečnostní listy

CLP

Detergenty

ADR

Biocidní přípravky a ošetřené předměty

Havarijní plán dle „vodního zákona“

Ekologická újma

Prevence závažných havárií

© Copyright Chemeleoni. Všechna práva vyhrazena.

Loading